fonduri structurale

Suma finanțare/proiect: Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 2.500.000 euro.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.
Durata proiectului: între 18 luni și 36 de luni.
Tematici: Implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și excluziunii sociale și care să contribuie la creșterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii.
Beneficiari eligibili: entitățile publice, organizațiile neguvernamentale și asociațiile autorităților locale.
Pentru detalii, aici.

 

 

 

 

 

ateliere fara frontiere

Alocare 300 de calculatoare recondiționate
Termenul înscriere: 13 octombrie 2019
Data anunțării câștigătorilor: 21 octombrie. 
Tip de proiect favorizat : Proiectele dedicate copiilor și tinerilor care vizează un impact social în comunitate,
Beneficiari eligibili: Școli, licee, grădinițe, organizații non-profit și instituții sociale și culturale care prezintă un proiect de educație, formare sau integrare socială prin acces la IT&C. 
Pentru detalii, aici.

 

 

 

 

 

CIFlogo

Suma finanțare/proiect: 60.000 RON / proiect
Termenul limita: 13 septembrie 2019, ora 16.00.
Perioada proiectului: între 4 și 8 luni.
Tematici: Mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor, Acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/autorităților publice, Educație civică, dublată de implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității
Beneficiari eligibili: Organizațiile neguvernamentale.
Pentru detalii, aici.

 

 

 

 

civiclabs small

Suma finanțare/proiect: 240.000 RON
Termen limită depunere proiect: 1 septembrie 2019 ora 16.00.
Perioada proiectului:  1 noiembrie 2019 –  1 noiembrie 2020:  implementarea proiectelor câștigătoare (perioada maximă admisă)
Tematici: Sănătatea mamei și a copilului și Pregătirea resurselor umane în educație. 
Beneficiari eligibili: Organizațiile neguvernamentale.
Pentru detalii, aici.

 

 

 

meet and code

Suma finanțare/proiect: 300 de euro.
Termen limită: 8 septembrie 2019
Tematici: Evenimente de programare sau de tehnologie
Beneficiari eligibili: Copii și tineri cu vârsta între 8 și 24 de ani
Sursa.

 

 

KV raiff comm 1800x625
Suma finanțare/proiect: 50.000 (cincizeci de mii) lei.
Termen limită:  1 octombrie 2019, în patru etape:
Tematici: Educație non-formală
Beneficiari eligibili: persoane juridice care funcționează ca organizații neguvernamentale medii și mici sau ca instituții de învățământ, în comunitățile în care Raiffeisen Bank S.A. își desfășoară activitatea.
Pentru detalii, aici.
 

haide
Suma finanțare/proiect:  Se va anunţa la lansarea apelurilor.
Termen limită: Se va anunţa la lansarea apelurilor.
Tematici: 
  • Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență;
  • Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă;
  • Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
  • Mediu și schimbări climatice;
    Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor.

Beneficiari eligibili: Organizațiilor neguvernamentale
Formular candidatură/Pentru detalii/ Sursa: https://activecitizensfund.ro/
 

Free Joomla! template by L.THEME