Concurs local de proiecte de tineret prin DJST Brașov

mtsMinisterul Tineretului şi Sportului (MTS) organizează în perioada 15mai - 07 iulie 2017, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) BRAȘOV, Concursul local de proiecte de tineret 2017 .Tema concursului este Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit(ONG) înființate legal și cu sediul social/filială în judeţul BRAȘOV, care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și care îndeplinesc cumulativ criteriile din metodologia pentru concursul local deproiecte de tineret.

Calendar:

 • depunerea dosarelor de concurs: 15 mai - 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00(cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Brașov, din strada Suișul Castelului, nr. 1-3, Brașov sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Brașov,prin postă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la registratura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret  Brașov după data de 06 iunie 2017, orele 16.00);
 • etapa de verificare administrativă şi a eligibilității: 07-12 iunie 2017;  
 • afişarearezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă şi aeligibilității: 12 iunie 2017;
 • depunerea modificărilor și a completărilor: 13-19iunie 2017; 
 • reverificarea documentelor după modificări și completări:20-21 iunie 2017;
 • afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificareadministrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017;
 • etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 -27 iunie 2017;
 • afișarearezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie2017;
 • depunereacontestațiilor: 28 - 30 iunie 2017;
 • analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017;
 • afișarearezultatelor Ia contestații: 06 iulie 2017- la sediul MTS;
 • afișarearezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 - la sediul DJST Brașov;
 • perioadade derulare a proiectelor de tineret: 17.07-01.11.2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Brașov este de 37.000 lei.
Priorităţi ale concursului local de proiecte de tineret 2017: 
1.Cultură şi educaţie nonformală
2.Sănătate, sport și recreere
3. Participare şi voluntariat
4. Muncă şi antreprenoriat

Pe langă cele patru domenii de intervenţie din Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se potobţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și se pot solicita la adresa demail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Metodologie: http://mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/

Free Joomla! template by L.THEME